Avhandling om vaccination mot rotavirus

AKTUELLT

I början av maj disputerade Lina Schollin Ask, barnläkare på Sachsska Barn - och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset i Stockholm och doktorand på Karolinska Institutet. Avhandlingen förbereder för införandet av vaccin mot rotavirus i hela Sverige.

Från och med i höst kommer vaccin mot rotavirus ingå i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Avhandlingen "The introduction of rotavirus vaccine in Sweden : setting the scene and short term outcomes" består av fem studier. De två första handlar om föräldrars attityder kring rotavirusvaccin i Stockholm. Den tredje beskriver en ovanlig, men allvarlig biverkan av vaccinet och de två sista studierna fokuserar på ojämlik hälsa, gällande användandet av barnsjukvård för magsjuka hos små barn i Sverige. Den studien fokuserar även på rotavirusvaccinets effekt i de två landsting där vaccinet infördes 2014, jämfört med övriga Sverige.

Vilka är de viktigaste resultaten? Vad har den nya kunskapen för betydelse för vården?

– De viktigaste resultaten är att rotavirusvaccinet minskade inläggningar och öppenvårdsbesök för magsjuka hos små barn i både Stockholm och Jönköping jämfört med resten av Sverige. Innan vaccinet infördes sågs i en av studierna tydliga sociodemografiska skillnader i sökmönster för magsjuka där grupper med lägre sociodemografi sökte vård i större utsträckning. Denna skillnad förbättrades ej av vaccininförandet och därför föreslår vi ett rutinmässigt införande av information om vätskebehandling hemma vid magsjuka hos det lilla barnet, exempelvis information via BVC, för att utjämna dessa ojämlikheter i hälsa hos små barn, säger Lina Schollin Ask.

Lina Schollin Ask hoppas få vara del i uppföljningen vid det nationella införandet av vaccinet.
– Oavsett så ska det bli spännande att följa vad som händer med till exempel vaccinationstäckning när alla barn i hela Sverige erbjuds detta vaccin.

Läs mer: The introduction of rotavirus vaccine in Sweden : setting the scene and short term outcomes

Till toppen av sidan