Ny studie om hälsosamtal

AKTUELLT

Ny publicerad intervjustudie om föräldrars erfarenhet av hälsosamtal om matvanor utifrån Grunda sunda vanor-modellen vid fyraårs hälsobesöket inom barnhälsovården.

Barnhälsovården som folkhälsoarena har en betydelsefull roll i att främja hälsosamma matvanor hos barnfamiljer. Då det inte finns någon allmän rekommendation hur hälsosamtal om matvanor ska genomföras utvecklades den barncentrerade samtalsmodellen Grunda sunda vanor med syfte att ge stöd i att förstärka de hälsofrämjande insatserna för barn och föräldrar kring hälsosamma matvanor.

Syftet med denna studie var att undersöka föräldrars erfarenheter av samtal om hälsosamma matvanor vid fyraårs hälsobesöket på barnavårdscentraler, där de haft hälsosamtal utifrån Grunda sunda vanor-modellen. Tolv föräldrar som varit på sitt barns fyraårs hälsobesök medverkade. Resultatet visade att föräldrarna ville samtala om mat och kände stöd, bekräftelse och vägledning kring olika frågor i hälsosamtalet.

Föräldrar kände ofta oro över att deras barn åt för lite mat och blev under hälsosamtalet varse om vad som kunde vara lagom att äta för barnet. Studiens resultat tillsammans med en studie om sjuksköterskornas erfarenheter av Grunda sunda vanor-modellen tyder på att samtalsmodellen stärkte familjens empowerment, främjade familjens delaktighet och health literacy.

Läs studien i sin helhet: Parents’ experiences of a health dialogue in the child health services: a qualitative study

Läs mer i Rikshandboken: Grunda sunda vanor - pedagogiskt bildmaterial

Till toppen av sidan