Projekt - Familjerådgivning på BVC

AKTUELLT

Capio BVC i Strömstad drev ett projekt med familjerådgivning på BVC till alla föräldrar när barnet var 15 månader. Projektledaren hoppas att det kan bli en del av barnhälsovårdsprogrammet.

Projektbeskrivning

Emma van Hove, distriktssköterska på Capio BVC i Strömstad, startade och drev med hjälp av medel från Västra Götalandsregionen, projektet Familjerådgivning på BVC. Projektet pågick i ett år mellan 2016 och 2017. 

Föräldrarna fick en kallelse kvällstid för att öka möjligheterna för båda föräldrarna att delta. Att kalla föräldrarna när barnet är 15 månader är bra bland annat för att det är ett långt glapp mellan besöket 12 månader och 18 månader.

De flesta skilsmässor sker enligt statistiken före barnet är 4 år och problemen uppstår ofta efter barnets första år. Då startar en ny fas i familjelivet. Barnet börjar ofta förskolan, båda föräldrarna arbetar och ska dela på hushållsarbetet, vardagen blir stressig och båda är trötta.

Projektets mål och syfte

Syftet med projektet var bland annat att ta bort det tabu som fortfarande finns kring samtalsterapi genom att erbjuda familjerådgivning till alla föräldrar. Projektet ville erbjuda tid för samtal med vägledd kommunikation samt verktyg att hantera eventuella problem innan en kris uppstår.

I vanliga fall söker föräldrar familjerådgivning när krisen redan är ett faktum. Med hjälp av familjerådgivning kan man minska antalet skilsmässor, men även ge stöd i det vanliga familjelivet. Om föräldrarna mår bra, mår barnen bra. De föräldrar som hade behov av fler samtal fick möjlighet att boka in fortsatt kontakt med familjerådgivarna. Detta följer den röda tråden i BVC:s verksamhet om att erbjuda insatser till alla för att hitta de som behöver extra stöd.

Utvärdering

Utvärdering av projektet gjordes efter ett år och det var genomgående positiv respons från alla deltagande föräldrar. Ett önskemål från projektet är att erbjudandet om familjerådgivning till alla föräldrar när barnet är 15 månader skulle provas på fler BVC och allra helst bli en del av barnhälsovårdsprogrammet.

Kontakt

För att få veta mer om projektet till exempel om var man kan söka projektpengar går det bra att kontakta Emma Van Hove på BVC Capio i Strömstad.

Till toppen av sidan