Rapport om bristande samverkan mellan BVC och förskola

AKTUELLT

Rapporten visar att systematisk och strukturerad samverkan mellan BVC och förskola är mycket ovanlig och att det finns behov av en reglerad samverkan.

Rapporten redovisar resultatet av en webbaserad enkätundersökning av samarbetet mellan förskolan och banhälsovården som genomfördes under 2017. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur samarbetet ser ut samt samla in exempel på god samverkan och idéer för utveckling av samarbetet.

Resultatet visar att systematisk och strukturerad samverkan är mycket ovanlig och inte förekommer i de flesta kommuner.

Det är anmärkningsvärt eftersom de allra flesta barn går i förskolan idag och att förskolan är en viktig arena för barns hälsa och välbefinnande.

Kontakt tas vid behov kring barn som man har anledning att känna viss oro för. Goda erfarenheter anges från två områden. 

Sammanfattningsvis visar rapporten att det

  • inte finns någon organiserad samverkan mellan förskolan och barnhälsovården
  • saknas ett ansvarstagande för samverkan kring förskolebarns hälsovård
  • saknas en lagstadgad hälsovård för barn i förskolan, motsvarande elevhälsan för skolbarn.

Det uttrycks behov av att:

  • Huvudmännen, kommuner, landsting, regioner samt privata utövare, utvecklar samverkansformer som ger förskolebarn rätt till jämlik, likvärdig och rättvis hälsovård.
  • Politiker, myndigheter, tjänstemän, föräldrar och professioner tar initiativ för att göra en obligatorisk samverkan möjlig.
  • Få kunskap om varandras verksamheter samt professionella kompetenser och få namn och ansikten på människor att samverka med.

Läs hela rapporten Samarbete förskola – barnavårdscentral - OMEP

Till toppen av sidan