Redaktionsrådet i Rikshandboken i barnhälsovård får ny ordförande

AKTUELLT

Redaktionsrådet är tvärprofessionellt och består av representanter från barnhälsovården. Johanna Tell lämnar nu över ordförandeposten till Linda Håkansson.

Linda Håkansson står bredvid Johanna Tell. Bild.
Linda Håkansson, till vänster, tar över efter Johanna Tell som ordförande i redaktionsrådet.

Hej Johanna Tell! Du slutar nu som ordförande i redaktionsrådet. Vad tar du med dig för erfarenheter?

- Det har varit fantastiskt roliga och spännande år, där det hänt så mycket inom barnhälsovården som också påverkat Rikshandboken. Ett nytt nationellt BHV-program har tagits fram och implementerats i stort sett i hela landet, vilket genomsyrar Rikshandbokens texter. Den nya webbplattformen har gjort Rikshandboken mer användarvänlig och delaktigheten av medarbetare inom BHV och regionernas centrala BHV-enheter har ökat. Jag har haft förmånen att i ett doktorandarbete studera implementeringen av webbaserade nationella riktlinjer inom BHV, med Rikshandboken i fokus, och det är roligt att den kunskap som genererats där verkligen används och kommer till nytta.

Under året har redaktionsrådet påbörjat ett arbete utifrån principerna för hälsofrämjande arbete. Vad innebär det egentligen för Rikshandboken?

- Det handlar om att låta principerna delaktighet, empowerment, jämlikhet, helhetssyn, hållbarhet, samverkan, multistrategier och health literacy genomsyra Rikshandbokens alla delar så väl i texter som i arbetssätt. De är alla viktiga fundament i BHV-verksamheten och behöver därför vara synliga även i vårt webbaserade kunskaps- och metodstöd för professionella.

Är det något mer du vill framföra?

- Tack till Inera för förtroendet, tack till redaktionen, redaktionsråd, manusförfattare, faktagranskare och referensgrupp för samarbetet. Och särskilt tack till alla medarbetare inom BHV för det fantastiska arbete ni gör, varje dag, i mötet med barnen och deras föräldrar.

Linda Håkansson tar över efter Johanna Tell. Vilken är din bakgrund?

- Jag är sjuksköterska sedan 1993. Allt eftersom tiden gick så väcktes mitt intresse mer och mer för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet så jag vidareutbildade mig till distriktsköterska 2001. Det som från början låg mig varmast om hjärtat var barnhälsovård. Mitt hjärta klappar hårt för folkhälsa, folkhälsoarbete och jag har masterexamen i folkhälsovetenskap. Som barnhälsovårdsjuksköterska har jag arbetat på sex olika BHV-enheter varav de sista två åren på en familjecentral. Sedan 2011 arbetar jag i ett centralt barnhälsovårdsteam. I min arbetsroll som BHV-samordnare har jag precis avslutat mitt fyraåriga uppdrag i barnhälsovårdens nationella programråd, vars uppdrag är att följa, utveckla och förvalta nationella barnhälsovårdsprogrammet.  

Vad betyder Rikshandboken i barnhälsovård för dig?

- Den betyder mycket för mig. Jag har följt arbetet och utvecklingen från början både som BHV-sjuksköterska och BHV-samordnare, där vi inte för så väldigt länge sedan hade våra lokala metodböcker som ständigt kändes inaktuella. Att få tillgång till en nationell webbaserad ”metodbok” för barnhälsovården var och är väldigt glädjande. På så vis kan vi arbeta mer jämlikt och rättvist gentemot barn och deras familjer. När jag arbetar på BVC kan jag enkelt navigera mig fram och hitta det jag behöver och också förkovra mig i nyheter, rapporter och aktuell forskning.

Vad vill du tillföra som ordförande?

- Tillsammans med redaktionsrådet vill jag fortsätta utveckla och förvalta det arbete som görs i dag liksom bevaka och följa upp BHV-professionen i landets behov och önskningar. När jag nu tar över stafettpinnen så gör jag det med stor entusiasm och jag hoppas och tror att mina erfarenheter från det kliniska BHV-arbetet, olika projektarbeten, medverkan i nationellt programråd och arbetet som BHV-samordnare kan vara till nytta. 

 

 

Till toppen av sidan