Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik covid-19

AKTUELLT

Senaste rekommendationerna från Barnläkarföreningen och SFOG angående nyfödda med eventuell Covid-19-smitta.

Rekommendation utarbetat av Lars Navér och Erik Normann för Svenska neonatalföreningen samt Karin Pettersson och Sissel Saltvedt för Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi 2020.03.17

Läs mer på Barnläkarföreningen: Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19

Läs mer på SFOG Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19 - SFOG

Till toppen av sidan