State of Art konferens 2018

AKTUELLT

Representanter från barnhälsovården träffade tre myndigheter för att diskutera utkast till litteraturstudier om anknytningsstöd, utökade hembesöksprogram och regleringssvårigheter. En rapport kommer under våren 2019.

Den 3 december samlades ett hundratal representanter för barnhälsovården i Sverige, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Forte för att diskutera tre utkast till litteraturstudier om anknytningsstöd, utökade hembesöksprogram och regleringssvårigheter (sömn/skrik) på Hotell Skeppsholmen i Stockholm.

Rapporterna kommenterades av de tre särskilt inbjudna experterna Sarah Stewart-Brown, University of Warrick; Marinus van Ijzendoorn, University of Rotterdam/Cambridge; och Ian S:t James Roberts, University College of London. Arbetsgrupperna för litteraturöversikterna arbetar vidare med rapporten under vintern utifrån de synpunkter som kom fram vid mötet och en svenskspråkig sammanfattning av dem kommer att färdigställas under våren 2019. 

Till toppen av sidan