Svensk barnhälsovårds framväxt och betydelse

AKTUELLT

Under de nationella barnhälsovårdsdagarna 2019 föreläste professor Sonia Bhalotra, University of Essex, Storbritannien och Johanna Tell, PhD, barnhälsovårdssamordnare i Region Blekinge. Här kan du ta del av deras föreläsningar.

Svensk barnhälsovårds framväxt och betydelse och Implementering av det nationella barnhälsovårdsprogrammet - 2019

Sonia presenterade sin forskning, som beskriver svensk barnhälsovårds framväxt och betydelse. Barnhälsovården har påverkat barnhälsa, kognitiva förmågor hos barn och livslängd i population som i sin tur har bidragit till gynnsam ekonomisk utveckling i svenskt samhälle. Professor Bhalotras forskning ger en utmärkt historisk inblick i barnhälsovårdens påverkan på hela svenska samhället och ger inspiration till vidareutveckling av barnhälsovård för att möta framtidens utmaningar. Sonia Bhalotra är professor i ekonomi och har ett speciellt intresse för mänskliga rättigheter, vilket passar ytterst väl med årets tema "Barnets rätt till hälsovård".

I anslutning till ovanstående var också Johanna Tell, PhD, barnhälsovårdssamordnare i Region Blekinge inbjuden för att prata om sin forskning om implementeringen av det nationella barnhälsovårdsprogrammet.

Sonias och Johannas föreläsningar filmades och du kan se deras föreläsningar här:

Professor Sonia Bhalotra vid de nationella barnhälsovårdsdagarna 2019

PhD och barnhälsovårdssamordnare Johanna Tell vid de nationella barnhälsovårdsdagarna 2019

Till toppen av sidan