Nytt i barnhälsovården

2021 års kvinnofridspris till barnhälsovårdsenheten vid region Stockholm

Årets Kvinnofridspris tilldelas barnhälsovårdsenheten vid Region Stockholm, som genom sitt utvecklingsarbete bidrar till att fler våldsutsatta kan uppmärksammas och få stöd och hjälp.

Operation Kvinnorfrid är en samverkan mellan olika myndigheter i Stockhom län vars uppdrag är att förebygga våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende av relation.

Varje år delar Operation Kvinnofrid ut "Kvinnofridspriset" och i år har barnhälsovårdsenheten i region Stockholm tilldelats priset för sitt utvecklingsarbete med att prata om våld i nära relationer på BVC.

2 minuters film om barnhälsovårdsenhetens arbete med att prata om våld i nära relationer (Youtube)

 

Till toppen av sidan