Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Nytt i barnhälsovården

Avhandling om screening av utlandsfödda mödrar för post partum depression

Den 1 april 2022 försvarar Malin Skoog sin avhandling, vars syfte är att utveckla och testa en evidensbaserad utbildningsintervention för barnhälsovårdssjuksköterskor i screening för post partum depression hos utlandsfödda mödrar.

Resultaten av avhandlingens tre första studier visar på betydelsen av att utveckla en tillitsfull relation till mammorna. Studien uppmärksammar även sjuksköterskors upplevelser av rädsla och frustration över arbetsuppgiften, relaterat till bristande kulturella kunskaper, att tvingas kommunicera via tolk, och att använda översatta versioner av screeningskalan.  Likaså förde utlandsfödda mödrar fram ett flertal hinder för att tala om sitt mående. I gruppintervention som sedan utvecklades och testades, uppgav samtliga deltagare (100 procent) att de var nöjda med innehållet och 93 procent menade att den i hög grad förbättrade deras förmåga att möta kraven kopplade till arbetsuppgiften.

Sammanfattningsvis bidrar avhandlingens fyra studier till utvecklandet av evidensbaserade kliniska riktlinjer rörande screening av utlandsfödda mödrar för post partum depression och användandet av översatta versioner av screeningskalan och tolk.

Disputationen är tillgänlig via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/61300710379

Läs hela avhandlingen här: Screening immigrant mothers for postpartum depression -- development and feasibility of an educational intervention for nurses in the Child Health Services

Till toppen av sidan