Nytt i barnhälsovården

Checklista inför vaccinationer mot tuberkulos- och rotavirusinfektion

Barnhälsovårdens nationella vaccingrupp har tagit fram en checklista, med tillhörande manual, att använda inför vaccinationer mot tuberkulos- och roatvirusinfektion.

Folkhälsomyndigheten skriver i sin senaste uppdatering av Preventiva insatser mot tuberkulos, att ett tidigareläggande av BCG-vaccination, förutsätter säkra rutiner för att identifiera barn som kan ha exponerats för immunhämmande mediciner inför vaccination, till exempel genom användandet av ett frågeformulär inför vaccination. 

Med anledning av detta har barnhälsovårdens nationella vaccingrupp tagit fram en checklista att använda inför vaccination mot tuberkulos- och rotavirusinfektion. Det finns en manual till checklistan, som förklarar hur den ska användas. Alla frågor i checklistan finns med, tillsammans med förklaringar till varför varje fråga ställs samt hur, utifrån svar, barnet kan handläggas vidare.

Checklista inför vaccination mot tuberkulos- och rotavirusinfektion

Checklista inför vaccination mot TBC och rotavirus på engelska.pdf

Manual för checklista inför vaccination mot tuberkulos- och rotavirusinfektion

 

Till toppen av sidan