Nytt i barnhälsovården

Ny studie om att bemöta familjer med psykosociala riskfaktorer

Artikel av Maria Engström, Eva Randell och Steven Lucas publicerad i tidskriften "Child abuse and neglect" beskriver BHV-sjuksköterskors upplevelser av att bemöta psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö.

Artikeln beskriver BHV-sjuksköterskors upplevelser av att bemöta psykosociala riskfaktorer (ekonomisk oro, nedstämdhet, extrem stress, riskbruk/missbruk av alkohol och våld i nära relationer) i små barns uppväxtmiljö. Studien, som är en del i BarnSäkert-studien i Dalarna, genomfördes efter att en tvåårig intervention hade avslutats. Under interventionen arbetade hälften av BVC:erna i Dalarna enligt SEEK-modellen och hälften arbetade enligt nuvarande rutiner för att uppmärksamma och bemöta ovanstående psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö.

Sammanfattning av resultaten:

  • Upplevelser av färdigheter och kompetens i att hantera psykosociala riskfaktorer framkom i båda grupperna.
  • SEEK-gruppen upplevde att problemen var vanliga och ringades in tidigare, vilket gjorde en positiv skillnad för familjen.
  • SEEK-gruppen skattade i signifikant högre grad att de hade tillräcklig kunskap, kompetens och känsla av trygghet att arbeta med ekonomiska problem, extrem föräldrastress, riskbruk/missbruk av alkohol och våld i nära relationer jämfört med kontrollgruppen.

Länk till artikeln: Child health nurses' experiences of using the Safe Environment for Every Kid (SEEK) model or current standard practice in the Swedish child health services to address psychosocial risk factors in families with young children

Till toppen av sidan