Nytt i barnhälsovården

Rapport från SKR: Covid-19-pandemins påverkan på barnhälsovården

Beskrivning av pandemins effekter på barnhälsovårdens verksamhet och sammanfattning av lärdomar från pandemins första halvår.

Sveriges Kommuner och Regioner , SKR, har skrivit en rapport om hur små barn och deras familjer påverkades av pandemin, och om effekterna på barnhälsovårdens verksamhet, under pandemins första halvår.

Rapporten vänder sig till förtroendevalda, chefer, regionernas centrala barnhälsovårdsenheter och barnhälsovårdsverksamheter, men är relevant även för andra verksamheter som möter barn och familjer, statliga myndigheter med flera.

Länk till rapporten: Covid-19-pandemins påverkan på barnhälsovården - SKR

 

Till toppen av sidan