Nytt i barnhälsovården

Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik covid-19

Senaste rekommendationerna från Barnläkarföreningen och SFOG angående nyfödda med eventuell Covid-19-smitta.

Rekommendation utarbetat av Lars Navér och Erik Normann för Svenska neonatalföreningen samt Karin Pettersson och Sissel Saltvedt för Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi 2020.03.17

Läs mer på Barnläkarföreningen Riktlinjer perinatal COVID-19 av SNF + SFOG

Läs mer på SFOG: Rekommendation om handläggning av gravida och nyfödda till kvinnor med covid-19

Till toppen av sidan