Nytt i barnhälsovården

Nationella rekommendationer under Covid-19-pandemin

Övergripande och rådgivande rekommendationer från nationella arbetsgruppen för barnhälsovård till stöd för regionerna i prioriteringsarbetet.

Nationell arbetsgrupp för barnhälsovården (NAG) har skrivit övergripande och rådgivande rekommendationer för barnhälsovården under covid-19-pandemin. Rekommendationerna ska ses som ett stöd för regionerna i deras prioriteringsarbete, utifrån lokala förhållanden. Den enskilda medarbetaren ska följa de regionala rekommendationerna. De nationella rekommendationerna uppdateras vid behov.

220121 - Nationella rekommendationer BHV covid-19.pdf

Rekommendationer för barnhälsovården, tillfälliga prioriteringar vid krissituation (PDF)

Till toppen av sidan