Forskning, rapporter och projekt

Avhandlingar

Avhandlingar som rör barnhälsovårdens uppdrag och verksamhet.

Monica Lidbeck, Sharing & Caring. Division of parental leave from a psychological perspective, oktober 2020

Anna Fäldt, Targeting toddlers’ communication difficulties at the Swedish child health services – a public health perspective

Katarina Kornaros, Treating postpartum emotional distress, by a short-term psychodynamic infant-parent intervention integrated with Child Health Center Care

Boustedt, Katarina Early childhood caries in relation to mode of delivery, preterm birth, tooth brushing habits, and signs of the metabolic syndrome

Freda Lennartsson, Lägesbetingad skallasymmetri - Förebyggande strategier på BVC, Doktorsavhandling, Sahlgrenska akademin, Göteborg, 2019

Johanna Tell, Implementation and use of Web-based National Guidelines in Child Healthcare Doktorsavhandling,  Blekinge Tekniska Högskola, Instutionen för Hälsa, jan 2019

Malin Skoog. Experiences of Screening for Postpartum Depression in Non-Native-Speaking Immigrant Mothers in the Swedish Child Health Services. Nurses' and Mothers' Perspectives. Licentiatavhandling. Medicinska fakulteten, institutionen för hälsovetenskaper. Lunds universitet. 2018

Johansen Kine, Towards an evidence-based assessment of early motor performance in the child health services, 2017

Nils Haglund, Autism in Children; The importance of early detection and intervention, Lunds universitet, sep 2017

Monica Lidbecks licentiatsuppsats: Psychological perspectives on parents' division of parental leave okt 2016

Martina Barnevik Olsson, Autism spectrum disorders - first indicators and school age outcome, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 2016

Möllborg Per, Sudden infant death syndrome – epidemiology and environmental factors, Department of Pediatrics, Institute of Clinical Sciences at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg 2016

Till toppen av sidan