Avhandlingar

FORSKNING, RAPPORTER OCH PROJEKT

Avhandlingar som rör barnhälsovårdens uppdrag och verksamhet.

Freda Lennartsson, Lägesbetingad skallasymmetri - Förebyggande strategier på BVC, Doktorsavhandling, Sahlgrenska akademin, Göteborg, 2019

Johanna Tell, Implementation and use of Web-based National Guidelines in Child Healthcare Doktorsavhandling,  Blekinge Tekniska Högskola, Instutionen för Hälsa, jan 2019

Malin Skoog. Experiences of Screening for Postpartum Depression in Non-Native-Speaking Immigrant Mothers in the Swedish Child Health Services. Nurses' and Mothers' Perspectives. Licentiatavhandling. Medicinska fakulteten, institutionen för hälsovetenskaper. Lunds universitet. 2018

Johansen Kine, Towards an evidence-based assessment of early motor performance in the child health services, 2017

Nils Haglund, Autism in Children; The importance of early detection and intervention, Lunds universitet, sep 2017

Monica Lidbäcks licentiatsuppsats: Psychological perspectives on parents' division of parental leave okt 2016

Martina Barnevik Olsson, Autism spectrum disorders - first indicators and school age outcome, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 2016

Möllborg Per, Sudden infant death syndrome – epidemiology and environmental factors, Department of Pediatrics, Institute of Clinical Sciences at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg 2016

Till toppen av sidan