Avhandlingar

FORSKNING, RAPPORTER OCH PROJEKT

Avhandlingar som rör barnhälsovårdens uppdrag och verksamhet.

Johanna Tell, Implementation and use of Web-based National Guidelines in Child Healthcare Doktorsavhandling,  Blekinge Tekniska Högskola, Instutionen för Hälsa, jan 2019

Malin Skoog. Experiences of Screening for Postpartum Depression in Non-Native-Speaking Immigrant Mothers in the Swedish Child Health Services. Nurses' and Mothers' Perspectives. Licentiatavhandling. Medicinska fakulteten, institutionen för hälsovetenskaper. Lunds universitet. 2018

Johansen Kine, Towards an evidence-based assessment of early motor performance in the child health services, 2017

Nils Haglund, Autism in Children; The importance of early detection and intervention, Lunds universitet, sep 2017

Monica Lidbäcks licentiatsuppsats: Psychological perspectives on parents' division of parental leave okt 2016

Martina Barnevik Olsson, Autism spectrum disorders - first indicators and school age outcome, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 2016

Möllborg Per, Sudden infant death syndrome – epidemiology and environmental factors, Department of Pediatrics, Institute of Clinical Sciences at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg 2016

Palmér L. Amning och Existens. Moderskap, sårbarhet och ömsesidigt beroende vid inledande amning. Linnaeus University 2015

Malmquist A, Pride and Prejudice : Lesbian Families in Contemporary Sweden, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2015

Kerstis B, Depressive symptoms among mothers and fathers in early parenthood, Medicinska fakulteten Uppsala Universitet, 2015

Till toppen av sidan