Rapporter 2022

Föräldrastödjarnas arbete i barnhälsovården

Rapporten "Att finna sin roll, att så ett frö – föräldrastödjarnas arbete i barnhälsovården" redovisar en studie om hur föräldrastödjare i Göteborg upplever sitt arbete. Rollen som familjestödjare är ny i de flesta områden.

Nordisk rapport om förbättrat stöd till barns 1000 första dagar i livet

Några av förslagen som lyfts i en återredovisning till Nordiska ministerrådet är ett ökat fokus på de första 1 000 dagarna i policys, handlingsplaner och samarbeten inom Norden. Målet att ge barn så goda förutsättningar som möjligt under sina två första år. Ny nordisk rapport: Så kan stödet för ett barns 1 000 första dagar i livet förbättras - Folkhälsomyndigheten

 

Till toppen av sidan