Projekt - Familjerådgivning på BVC, Capio BVC i Strömstad, 2019

Samverkan förskola och barnavårdscentral - Svenska OMEP i samarbete med
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och
Barnhälsovården i Stockholms läns landsting, 2019

Föräldrastöd i grupp inom mödra- och barnhälsovården i Skåne, 2017

Den allmänna och fria spädbarnsvårdens betydelse för hälsa, utbildning och inkomster - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Till toppen av sidan