Projekt - Familjerådgivning på BVC, Capio BVC i Strömstad, 2019

Samverkan förskola och barnavårdscentral - Svenska OMEP i samarbete med
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och
Barnhälsovården i Stockholms läns landsting, 2019

Föräldrastöd i grupp inom mödra- och barnhälsovården i Skåne, 2017

Den allmänna och fria spädbarnsvårdens betydelse för hälsa, utbildning och inkomster - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Projektet Pappa på BVC Barnhälsovården i Stockholms län 2013-2015, Malin Bergström, Michael B. Wells, Maria Söderblom, Sofie Ceder och  Erika Demner.

Utökat barnhälsovårdsprogram för förstagångsföräldrar - Samverkan mellan Rinkeby BVC och föräldrarådgivare inom Rinkeby-Kista socialtjänst. Utvärderingsrapport 2015
Mattila A, med dr. utvärderare. Burström K, docent hälsoekonomi. Lindberg L, docent i psykologi, lektor i folkhälsovetenskap. Burström B, professor i socialmedicin. Karolinska institutet och Stockholms läns landsting.

Till toppen av sidan