Goda vanor för en bättre munhälsa

TÄNDER

Vilken typ av mat och dryck man ska undvika och andra vanor i livet som påverkar barnets tandhälsa samt tips till föräldrar om tandborstning.

För att barn ska växa och må bra behövs en allsidig kost. De flesta barn behöver tre huvudmål och två till tre mellanmål. Det är viktigt att komma ihåg barns behov av mellanmål. Det finns annars risk för småätande som kan vara skadligt för tänderna.

Varje gång man äter bryter bakterier på tänderna ned matens olika sockerarter till olika syror. Karies uppstår när emaljen löses upp av täta syraattacker. Saliven kan dock reparera skadan om tänderna får möjlighet att vila mellan målen.

Vatten är den bästa törstsläckaren

När barnet är törstigt är vatten den bästa drycken, både på dagen och på natten. En god regel är att aldrig ge annat än välling eller vatten i nappflaskan.

Läsk och söta drycker

Vi dricker allt mer läsk, och läsken håller på att ersätta mjölk som måltidsdryck för en del barn. På grund av sockret i läsken utvecklas det därför lätt karies om man dricker läsk ofta. Dessutom innehåller läsk syra som kan ge frätskador på tänderna.

Söta, klibbiga produkter är sämst ur tandhälsosynpunkt. Söta drycker som saft, juice och läsk mellan målen är inte bra vare sig för aptiten eller för tänderna.

Uppmärksamma föräldrar på att aldrig ge söt dryck i nappflaska och att inte vänja barnet vid att somna med nappflaska i sängen eller i vagnen. Barn som somnar med nappflaska med någon typ av söt dryck löper stor risk att få karies. När man sover avtar salivflödet och salivens skyddande effekt minskar markant.

Nattmål

Att ge småbarn sötad dryck nattetid är i hög grad kariesframkallande. Svensk forskning visar att alla barn som fått sötad dryck nattetid vid 1 eller 2 års ålder hade hål i sina tänder vid 3 års ålder. Dessutom hade samtliga barn som utvecklade karies vid 1 år, antingen fått saft, juice eller nyponsoppa att dricka under natten.

Att bryta vanan att ge söt dryck nattetid kan vara svårt och föräldrarna behöver därför stöd och uppmuntran såväl av tandvården som BVC.

Godis och olika typer av snacks

Försök att hålla barnet borta från godis så länge det går. Sedan kan man ge godis en gång i veckan – lördagsgodis. Det finns mycket dolt socker i många matvaror t.ex. söt yoghurt, söta frukostflingor, söta krämer, russin med mera.

Man bör även vara sparsam med produkter som majskrokar. Produkten innehåller inte något tillsatt socker men mycket bearbetade kolhydrater som kan ge syrabildning på tandytan och är därmed inte helt ofarlig ur kariessynpunkt. Det finns också risk att den här typen av produkter uppmuntrar till småätande.

Medicinering

Sjukdomar och medicinering hos barnet under det första levnadsåret kan påverka kariesförekomsten under förskoleåldern. Vissa mediciner som astmamedicin kan minska salivflödet. Forskning har visat att barn med astma har ökad förekomst av karies. Sjukdom kan också leda till kariesframkallande vanor, t.ex. söt dryck nattetid.

De flesta mediciner är idag sockerfria men det bör uppmärksammas att det fortfarande finns ett antal mixturer som innehåller sackaros.

Barn med kronisk sjukdom eller funktionshinder

Vissa barn med kronisk sjukdom eller funktionshinder har ett ökat energibehov och/eller problem att äta. Dessa barn kan tidigt behöva extra förebyggande behandling. Vid behov finns möjlighet till tidig kontakt med den specialiserade barntandvården ofta i samverkan med barnhabiliteringen och barnmedicin.

Hjälp att borsta tänderna

Kariesfria förskolebarn får mer föräldrahjälp med tandborstning än barn med karies. Från 7-8 års ålder kan barn ges ett ökat ansvar för tandborstning men föräldrahjälp är motiverat upp till 10-årsåldern.

Pojke med öppet bett efter tum- eller nappsugning
Bild 1

Sugbehovets inverkan på tänderna

Pojke med öppet bett efter tum- eller nappsugning
Bild 1

Spädbarn har ett medfött sugbehov, sugreflexen är starkast när barnet är nyfött och minskar sedan långsamt.

Om barnet ska suga på tummen eller inte avgör barnet själv, man kan varken tvinga eller hindra barnet. Det dröjer oftast tills barnet är mellan två och tre månader innan det själv kan stoppa in tummen eller något annat finger i munnen och hålla det kvar.

De barn som börjar suga på tummen fortsätter ofta att göra det under lång tid framöver. Tumsugning kan påverka tändernas ställning mer än nappsugning eftersom tummen är längre tid i munnen än nappen och ofta används högre upp i åldrarna. Det kan vara lättare för föräldern att styra användandet av napp.

Då det fysiologiska sugbehovet avtar när barnet närmar sig ett års ålder kan det vara lämpligt att begränsa användandet eller om möjligt helt sluta. Om användning av napp fortsätter efter ett års ålder kan tre årsåldern vara en lämplig tidpunkt att sluta.

Om barnet suger intensivt på napp eller på tummen märks det ofta på tändernas ställning (se bild 1). Framtänderna i överkäken kan stå ut något, det blir ett så kallat öppet bett, det innebär att de inte får kontakt med underkäkens framtänder när tänderna bits ihop. Ju längre och ju mer intensivt vanan pågår desto större är risken för bettfel.

De flesta barn slutar suga på napp i tre till fyra års ålder, det finns då goda möjligheter för självkorrigering av det öppna bettet.

Läs mer på Rikshandboken Råd om amning ur ett tandhälsoperspektiv

Borsta tänderna – tips till föräldrar

När barnet får sin första tand är det dags att vänja barnet vid tandborsten på ett lekfull sätt. Börja med en mild barntandkräm som innehåller fluor. Ta bara lite tandkräm, anpassa efter ålder.

 

Hur stor mängd tandkräm man ska ha på tandborsten i olika åldrar
Vuxen person borstar tänderna på ett barn under ett år som ligger på ett skötbord.
Bild 2

Så borstar du tänderna på det lilla barnet

Vuxen person borstar tänderna på ett barn under ett år som ligger på ett skötbord.
Bild 2

Ta barnet i knäet eller låt barnet ligga på skötbordet och borsta tänderna med små lätta gnuggrörelser (se bild 2). Lyft på barnets läpp för bättre insyn och åtkomlighet. Borsta på morgonen och kvällen och låt det bli en naturlig vana.

 

Till toppen av sidan