Adoption

Anknytning hos barn som adopterats

Det tar tid för barnet att knyta an till sina nya föräldrar och vänja sig vid familjen. Barnet behöver hjälp att bearbeta den separation som en adoption innebär.

Till toppen av sidan