Adoption

Barn som är äldre än cirka två år vid adoptionstillfället

Vid adoption av äldre barn är utmaningarna både desamma och annorlunda än vid adoption av yngre barn. Många föräldrar upplever ett behov av samtalsstöd för att förstå sitt barns och ibland sina egna reaktioner.

Till toppen av sidan