Adoption

Hälsoundersökning för barn som adopterats eller fötts av en surrogatförälder

Många internationellt adopterade barn samt barn som fötts av surrogatförälder kommer från länder med sämre tillgång till mödra- och förlossningsvård samt barnhälsovård än Sverige. Många barn har också ursprung i länder med högre incidens av infektionssjukdomar än i Sverige.

Till toppen av sidan