Adoption

Inskolning i förskolan av barn som adopterats

Att lämna tryggheten i hemmet och börja förskolan är ofta ett stort steg. Det är viktigt att inskolningen blir trygg och att barnet får möjlighet att hitta trygghet i kontakten med en eller ett par pedagoger.

Det är fördelaktigt om föräldrar kan lösa att de är hemma med sitt barn under första året. Det tar tid för barnet att känna tillit till sin nya omgivning och att starta förskola för tidigt kan skapa mycket oro för barnet. Däremot kan föräldrar efter en tid hemma gärna besöka olika aktiviteter som till exempel en öppen förskola där barnet kan leka med andra barn men där föräldrar är med.

Till toppen av sidan