Adoption

Språkutveckling hos barn som adopterats

Språkbytet fungerar bra för de allra flesta barn som har adopterats från ett annat land. Det är bra om föräldrarna lär sig några ord på barnets första språk.

Till toppen av sidan