Adoption

Vägen till adoption

Det är bra om föräldrarna redan före avresa till barnets födelseland får kontakt med BHV. Barnhälsovården kan hjälpa föräldrarna att förbereda sig inför den första tiden med ett nytt barn och för omhändertagandet av ett litet barn under en, oftast lång, resa.

Till toppen av sidan