Barnsäkerhet - översikt

Att främja barnets säkerhet i och omkring vatten

Bristande tillsyn är ofta en orsak till drunkningstillbud när det gäller små barn. Föräldrar känner inte alltid till hur snabbt det kan gå. Därför är det viktigt att lyfta frågan med föräldrar så att medvetenheten ökar.

Vanligaste orsaken till dödsolyckor hos barn 1-6 år

Drunkning är den vanligaste orsaken då barn mellan ett och sex år omkommer i en dödsolycka (1). När barn under ett år drunknar är platsen ofta en badbalja eller ett badkar. I samma takt som barnet växer, och utvecklar den egna förmågan att ta sig fram på egen hand, blir de vanligaste drunkningsplatserna badpooler, dammar och sjöar.

Studier har visat att ökad kunskap om vattensäkerhet, simkunnighet, vattenvana samt staket runt badpooler och dammar är effektiva sätt att förhindra drunkningsolyckor när det gäller barn under fyra år (2).

Barn ska aldrig lämnas vid vatten utan uppsikt av vuxen person. Flytleksaker som simpuffar och luftmadrasser kan invagga både barn och vuxna i falsk säkerhet. I öppet vatten är starka undervattensströmmar vid sandstränder vanliga och många drunkningstillbud beror på att personen i vattnet dras med ut i havet. Vid många stränder visas varningsflagg när undervattensströmmar noterats, men den funktionen finns inte vid alla stränder (3).

Hjälpmedel i samtalen

Till toppen av sidan