Barnsäkerhet i hemmet

Att förebygga förgiftning och skador orsakade av kemikalier

Barn är mer känsliga för kemikaliers påverkan än vuxna, eftersom många organ inte är färdigutvecklade. Därför är det viktigt att mängden farliga ämnen barnet utsätts för minimeras.

Till toppen av sidan