För tidigt födda barn

För tidigt födda barn och deras föräldrar på BVC

Det tar olika lång tid innan familjens vardag normaliserats, kanske kvarstår problem under många år, vilket innebär att de under dessa år är i behov av extra stöd och hjälp från hela BHV-teamet.

Till toppen av sidan