För tidigt födda barn

Omhändertagande av för tidigt födda barn på BVC

Vid tveksamheter och oro kring enskilda barn är det viktigt att personalen vid BVC ringer och konsulterar en barnmottagning/klinik.

Till toppen av sidan