För tidigt födda barn

Utskrivningen från neonatalavdelningen

Utskrivningen från neonatalavdelningen baseras i första hand på barnets stabilitet i kombination med föräldrars trygghet, kunskap och motivation att ta hand om sitt barn självständigt hemma, oavsett barnets vikt eller gestationsålder.

Till toppen av sidan