Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Livsvillkor & levnadsvanor

Individuellt föräldraskapsstöd - översikt

Depression hos nyblivna mammor, råd till föräldrar om att trösta barn, spädbarnsmassage och familjerådgivning.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Depression hos nyblivna mammor

  Förekomst av depression hos nyblivna mammor, riskfaktorer, effekter på barnet och hur man kan upptäcka, ge stöd och behandling.

 • Att trösta ett barn som skriker

  Det är barnhälsovårdens uppgift att förmedla kunskap om barns behov, kommunikation och sätt att uttrycka sig utifrån de enskilda föräldrarnas berättelser och tankar. Många föräldrar kan behöva stöd i att förstå barnets vilja och behov under den första tiden.

 • Spädbarnsmassage

  Hur man kan uppmuntra och visa föräldrar hur de kan använda sig av massage i kontakten med sitt barn.

 • Familjerådgivning

  I svåra situationer kan föräldrar behöva hjälp att komma vidare i sin relation till varandra. Kommunen är skyldig att erbjuda familjerådgivning till sina invånare.

Mer på Rikshandboken

Föräldraskapsstöd i grupp - översikt

Metodhandledning, förslag på struktur och teman för föräldragruppsträffar.

Stödjande samtal till nedstämda, nyblivna mammor

Stödjande samtal är en metod för BHV-sjuksköterskor att hjälpa nyblivna mammor med depressiva besvär.

Enskilda föräldrasamtal

Beskrivning av enskilda föräldrasamtal och samtalsguider.

Faktorer hos föräldern som påverkar samspel

Faktorer som påverkar föräldrarnas, eller vårdnadshavarnas, förutsättningar till samspel och omsorgsförmåga och när familjen ska erbjudas ytterligare stöd och/eller remitteras vidare.

Till toppen av sidan