Barnhälsovård för adoptivbarn efter ankomsten

ADOPTION

Eftersom adoptivbarnet oftast är flera månader eller år vid ankomsten till Sverige behöver kontakten med BVC individualiseras. Familjen behöver mer stöd, hjälp och information än vad barnhälsovårdsprogrammet erbjuder.

Hembesök är en viktig start på familjens kontakter med BVC (6).

Detta görs för att:

  • etablera kontakt med familjen genom att höra föräldrarnas berättelse om första tiden tillsammans, glädjeämnen, funderingar och oro.
  • informera om vad BVC kan erbjuda och planera de fortsatta träffarna efter familjens önskemål och behov.
  • se rekommendationer i Hälsoövervakning – Anpassat basprogram på BVC för adoptivbarn nedan.
  • göra en allmän bedömning av barnets hälsotillstånd, genom att fråga föräldrarna, undersöka barnet och ta del av barnrapporten.
  • dela ut relevant material som ges vid första kontakterna på BVC
  • informera om att BHV-psykolog finns för stöd och konsultation.

BVC-personalen bör vara uppmärksam och lyhörd för adoptivföräldrarnas speciella behov.

Genom att adoptivföräldrarna får möjlighet att bearbeta sina upplevelser och känslor kan det gå lättare och snabbare för dem att förstå och ta till sig barnet. De kan även behöva hjälp att strukturera barnets tillvaro.

Hälsoövervakning på BVC - Anpassat basprogram för adoptivbarn

Eftersom adoptivbarnet oftast är flera månader eller år gammalt vid ankomsten till Sverige behöver kontakten med BVC individualiseras då familjen behöver mer stöd, hjälp och information än barnhälsovårdsprogrammet erbjuder.

När?

Före resan till barnets ursprungsland.

Var?

Telefonkontakt eventuellt mottagningsbesök. 

Alt: Hembesök, sjuksköterska och BVC-psykolog.

Vem?

Sjuksköterska.

Vad?

Bekräfta föräldraskapet. 

Etablera kontakt

Planera stödet från BVC

Ge eventuellt BVC-material

Barnets hälsobok.

Innehåll - exempel

Informera sig om barnet, läsa barnrapporten

Råd inför resan (reseapotek)

Information om BVC

Bestämma tid för hembesök efter barnets hemkomst

Tipsa om att beställa tid för hälsoundersökning (Adoptivbarnsundersökning).

Barnets ankomst till Sverige

 

Tid efter ankomst 0-14 dagar
Hembesök Sjuksköterska
BVC-psykolog
Hembesök 1-7 dagar efter hemkomsten från ursprungslandet. Föräldrarnas möte med barnet och första tiden, barnets hälsa och utveckling föräldra- barnkontakt, uppfödning, skötsel,utrustning, barnsäkerhet.
D-droppar.
Tid efter ankomst 1-8 veckor
Mottagningsbesök, eventuellt hembesök 
(mottagningsbesök sist på dagen tills hälsoundersökning på barnklinik/barnmottagning)
Alt. provsvar anlänt
Sjuksköterska

BVC-besök ca 1 gång/ vecka (varannan vecka) Föräldragrupp – allmän eller riktad grupp för adoptivfamiljer. Bedömning, stöd och rådgivning avseende tillväxt, hälsa, utveckling, uppfödning, föräldra- barnkontakt.
Hörsel: OAE-remiss
Tand: om barnet ≥ 11 mån, remiss folktandvården.
Alt: 6 mån
Erbjuda deltagande i föräldragrupp.
Tid efter ankomst 2 månader
  Sjuksköterska eventuellt läkare
Alt: läkare
Vaccinationsplanering. Svar från hälsoundersökning.
Alt: Genomgång av svar från hälsoundersökningen på barnkliniken.
Mottagning Sjuksköterska Föräldrasamtal, båda föräldrarna. Hur känns det nu, efter 2 månader, att vara förälder?
Erbjuda kontakt med BVC-psykolog eller annan?
Tid efter ankomst 3-6 månader
Mottagning Sjuksköterska

Besök 1 gång/månad, eller efter föräldrarnas önskemål.
Föräldragrupper startar.
Utvecklingsbedömning.
Stöd och rådgivning avseende tillväxt, hälsa, utveckling, sömn, uppfödning, stimulans, föräldra- barnkontakt, barnsäkerhet.
Mottagning Läkare Läkarbesök: vid gängse åldrar enl. basprogram. För barn > 18 mån planeras minst ett läkarbesök under BVC-tiden. Tillväxt, hälsa, utvecklings-bedömning.
Kommer in i BVC:s vanliga basprogram, med hänsyn till barnets ålder
OBS! Viktigt att individualisera efter aktuella barnet och dess familj.
Utarbetat av arbetsgrupp, Adoptivbarn, BHV-enheterna i Skåne/Halland.
Till toppen av sidan