Hälsoundersökning efter ankomsten

ADOPTION

Den första hälsoundersökningen bör göras så snart som möjligt och helst inom 14 dagar efter barnets ankomst till Sverige.

Denna undersökning ingår inte i BVC:s uppgifter utan görs vanligen på barnmottagning.

Socialstyrelsens allmänna råd om hälsoundersökning av utländska adoptivbarn. SOSFS 1989:20 Hälsoundersökning av utländska adoptivbarn upphävdes 17 mars 2015 SOSF2015:9 (8).

För föreskrifter hänvisas mottagningarna till lokala anvisningar i respektive region eller landsting.

Den första hälsoundersökningen bör göras så snart som möjligt och helst inom 14 dagar efter barnets ankomst till Sverige. Föräldrarna bör därför beställa tid för detta så snart ankomstdatum är klart. Be föräldrarna ta med all skriftlig dokumentation om förlossning, tidigare hälsoundersökningar, tillväxt, vaccinationer, hälsoproblem eller vårdtillfällen som kan finnas.

Hälsoundersökningens syfte är att:

  • identifiera smittsamma sjukdomar och se till att adekvata åtgärder vidtas.
  • uppmärksamma akuta och mera långsiktiga medicinska vårdbehov.
  • preliminärt bedöma om en åldersutredning kan bli aktuell.
  • att bedöma behovet av kompletterande vaccinationer.

Samtal

Samtal med adoptivföräldrarna om vad de vet om barnets bakgrund och eventuella tidigare sjukdomar och uppväxtförhållanden. Gå igenom skriftlig dokumentation om hälsoundersökningar, vaccination, sjukdomar med mera från barnets ursprungsland.

Läkarundersökning

Undersökningen bör ske med speciell uppmärksamhet på näringsstatus, rakittecken, tillväxt, psykomotorisk utveckling, eventuella missbildningar, förlossningsskador, skelettförändringar, felläkta frakturer, muskelatrofi och felställningar, mjält-, lever- och lymfkörtelförstoring, kroniska öroninflammationer, hudinfektioner/sår, bett, parasitära sjukdomar, tuberkulos, gulsot, höftledsluxation och tandstatus (9).

Provtagning

Provtagningarna bör individualiseras efter läkarens bedömning av det enskilda barnets hälsa, ursprungsland, tidigare sjukdomar och levnadsförhållanden.

Undersökande läkare ansvarar för att familjen får besked om provsvar. Detta görs gärna vid ett återbesök efter några veckor då man kan följa upp vad som hänt under de första veckorna i Sverige.

Understimulering på grund av en längre vistelse på institution resulterar ofta i försenad psykomotorisk utveckling. Det kan därför vara en fördel med ett återbesök först efter 2-3 månader och senare uppföljning vid behov.

Efter undersökningen ska BVC med vårdnadshavarnas medgivande meddelas angående:

  • hälsotillstånd.
  • behov av särskilda kontroller och/eller uppföljning.
  • smittsam sjukdom - misstanke, diagnos åtgärder.
  • uppfödning - speciella råd.
  • utvecklingsnivå - tycks stämma med angiven ålder.
  • vaccinationer - förslag till fortsatt schema med eventuella kompletteringar.

Var lyhörd för adoptivföräldrarnas observationer och utgå från att man vid den första hälsokontrollen inte kan få fram allt. Föräldrarna brukar uppleva en tidig kontakt från BVC som mycket positiv och den är början på ett viktigt stöd. Ett tidigt hembesök kan varmt rekommenderas. Kontakt med BHV-psykolog rekommenderas. Hörsel- och synundersökning måste ofta kompletteras på äldre barn. En någorlunda säker bedömning av utveckling och tillväxt kräver att barnet funnits ett år eller mer i sin nya miljö (5,6).

Referenser

Referenser - Adoption

Till toppen av sidan