Hörsel hos adopterade barn

ADOPTION

Fråga föräldrarna om de upplever att barnet hör bra. Och om barnet hörselundersökts.

Utan fullgod hörsel kan inget barn utveckla ett fullgott språk.

  • Fråga föräldrarna om de upplever att barnet hör bra, reagerar på ljud, verkar lyssna och om han/hon blir lugn när föräldrarna talar eller sjunger.
  • Kontrollera med föräldrarna om barnet hörselundersökts eller fått remiss (t.ex. vid barnläkarundersökning) – remittera i annat fall till hörselundersökning.

Goda tecken på bra kommunikation även om barnet inte kan svenska är att barnet har ljud för sig, gråter/skrattar, pekar och visar med ljud, tar i förälder och går för att visa, leker och vill att föräldern ska var med, ger ögonkontakt, skrattar och verkar förstå. Prova att fråga var är mamma, var är näsan, kan du hämta dockan, var är katten etc. En del barn kan vara tysta en längre tid för att sedan börja "forsa ut" svenska ord och meningar (19,20).

Läs mer om Hörselbedömning.

Referenser

Referenser - Adoption

Till toppen av sidan