Smittorisk hos adoptivbarn

ADOPTION

På senare år har olika resistenta bakteriestammar blivit ett allt större problem. Innan svar från prover är klara får BVC betrakta barnet som eventuell bärare av smittsam bakterie.

Bärarskap eller risk för bärarskap av smittsam sjukdom får inte förhindra eller fördröja kontakt och stöd från BVC.

På senare år har olika resistenta bakteriestammar blivit ett allt större problem, särskilt Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus, MRSA (10) och resistenta  pneumokocker (11). Sådan smitta är särskilt vanlig om barnet vårdats på sjukhus. Det finns även barn som är hivpositiva (12,13).

Innan svar från prover är klara får BVC betrakta barnet som eventuell bärare av smittsam bakterie.

  • För aktuella föreskrifter och rutiner - se anvisningar från lokal enhet för Smittskyddsenhet/Vårdhygien.
  • När barnet ska komma till mottagningen bör detta ske sist på dagen. Hembesök kan vara en bättre lösning.
  • Barnet bör inte vänta i väntrummet utan visas in direkt på mottagningsrum.
  • God handhygien är viktig
  • Mottagningsrummet ska efter besöket avtorkas efter gällande hygienföreskrifter för MRSA.
  • MRSA-bärare sköts av infektionsklinik, där en individuell plan läggs upp. Kontakta familjen eller respektive infektionsklinik för mer information om behandling och risker i det individuella fallet (10).

 

Referenser

Referenser - Adoption

Till toppen av sidan