Utredningar och aktiviteter för barn och föräldrar

ADOPTION

Om utredningar och aktiviteter för adopterade barn och föräldrar.

Utredningar och aktiviteter för föräldrar och barn adopterade från andra länder framgår av schemat:

1. Social utredning

 • Kontakt med adoptionsförmedlare
 • Förberedelser
 • Obligatorisk adoptionsförberedande föräldrautbildning
 • Kontakt med BVC/Barnmottagning

2. Barnläkare/hälsoundersökning

 • Utveckling
 • Hälsokontroll
 • Diverse blodprover och ev. andra undersökningar
 • Uppfödning
 • Planering av vaccinationer
 • Erbjud kontakt med BHV-psykolog

3. Barnhälsovård

 • Mat och dryck
 • Tillväxt
 • Utveckling, Syn och hörsel
 • Vaccinationer
 • Barnsäkerhet
 • Föräldrastöd
 • Föräldragrupper

Kontakt med BHV-psykolog och logoped
Skolhälsovård

Referenser

Referenser - Adoption

Till toppen av sidan