Att främja cykelsäkerhet

I TRAFIKEN

Om barn som cyklar, barn som sitter i cykelsits och hjälmar för cykling och andra aktiviteter.

Barnet som sitter i cykelsits

Cykelsitsar är avsedda för barn som väger mellan 9 och 22 kilo. Barnet som sätts i cykelsits ska kunna sitta ordentligt vilket de flesta barn kan vid nio månaders ålder. Barnet ska ha småbarnshjälm på sig och vara fastspänt. Det gäller även för färd i cykelkärra då barnet ska sitta fastspänt och ha hjälm (1). Olyckshändelser som sker när barn är passagerare i cykelsits är oftast att cykeln välter när den står stödd mot cykelstödet, att barnets fot fastnar i hjulet eller att cykelsitsen inte sitter fast ordentligt utan lossnar. Skadorna består oftast av frakturer, kontusioner och sår, oftast på armar, ben och fötter (2).

Barnet som själv cyklar

På trehjuling
En trehjuling ska vara stabil och barnet ska använda småbarnshjälm vid cykling.
Trappor och branta backar kan innebära faror eftersom det är svårt att bromsa trehjulingen, som endast ska användas i vuxens sällskap och inte i trafiken (3). Cirka 400 barn per år behöver uppsöka akutsjukvård efter olyckor med trehjulingar. Olyckshändelsen har oftast skett utomhus, på en lekplats i närheten av en förskola eller barnets hem, och i mer än hälften av fallen är det huvudet som skadas. Lite drygt ett av tio barn drabbas av frakturer medan knappt lika många får hjärnskakning (2).

Andra åkleksaker
Förutom trehjulingar och sparkcyklar finns andra leksaker, till exempel bobby cars, skrindor, tramptraktorer och spring- eller balanscyklar, att åka på som kan orsaka olycksfall och skador. Knappt 300 barn årligen, de flesta i åldrarna ett till tre år, söker vård efter att ha skadats på en åkleksak, och data visar att det är dubbelt så många pojkar som flickor som skadas. Den vanligaste skademekanismen är att barnen faller och drygt hälften av skadorna är huvudskador (2).

På tvåhjuling
Barnläkare och forskare menar att barnet först vid 5-6 års ålder är moget att cykla på en tvåhjuling själv. Istället för att använda stödhjul är det bättre att barnet lär sig cykla och hålla balansen genom att någon går eller springer bakom cykeln och håller i pakethållaren. Att sätta stödhjul på en tvåhjuling åt små barn kan ge barnet en falsk balanskänsla och ge upphov till att barnet kommer upp i höga hastigheter vilket innebär en ökad risk för svårare skador om barnet ramlar. Inte förrän barnet är tolv år är barnet moget för att cykla i trafiken. Fler cykelvägar och ökad cykelhjälmsanvändning har lett till att allt färre cyklister skadas allvarligt eller avlider i olyckshändelser. De flesta av de drygt 10 000 barn som årligen söker akutsjukvård efter en cykelolycka är mellan 11 och 14 år. Sedan år 2005 är det lag på att barn under femton år ska bära hjälm då de cyklar (2). Enligt lag måste en cykel alltid ha ringklocka och broms (4).

Hjälmar för cykling och andra aktiviteter

Med en vanlig cykelhjälm riskerar små barn att fastna och bli hängande i hjälmen, eftersom barn ofta lämnar cykeln för att leka och klättra med hjälmen fortfarande kvar på huvudet (1)

Upp till sju års ålder är det lämpligt att barnet använder en småbarnshjälm. Den är märkt enligt säkerhetsstandard och känns igen på det gröna spännet, och ibland även det gröna hakbandet, som löser ut vid belastning och öppnar spännet om barnet skulle fastna med hjälmen och bli hängande (5).

Hjälpmedel i samtalen

Informationsmaterial och pedagogiskt stöd att beställa, skriva ut, visa och diskutera vid enskilda hälsobesök och/eller i föräldrastödsgrupp:

NTF rekommenderar att barnet börja lära sig cykla på en balanscykel - även kallad springcykel - istället för stödhjul.

Säkerhetsråd

Köpråd

 

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan