Referenser - Att bli förälder till ett underburet barn

  1. Örtenstrand A, Westrup B, Broström EB, Sarman I, Akerström S, Brune T, Lindberg L & Waldenström U. The Stockholm Neonatal Family Centered Care Study: effects on length of stay and infant morbidity. Pediatrics. 125(2);278-85:
  2. Socialstyrelsen. Perinatalt omhändertagande vid extrem underburenhet. 2004.
  3. Gooding JS, Cooper LG, Blaine AI, Franck LS, Howse JL & Berns SD. Family support and family-centered care in the neonatal intensive care unit: origins, advances, impact. Semin Perinatol. 2011;35(1):20-8.
  4. Blomqvist YT, Nyqvist KH. Vård enligt kängurumetoden. Studentlitteratur; 2013.
  5. Lundqvist P, (red). Omvårdnad av det nyfödda barnet. Studentlitteratur; 2013.
Till toppen av sidan