Underburna barn med dålig viktuppgång och matproblem

FÖR TIDIGT FÖDDA BARN

Vid tveksamheter och oro kring enskilda barn är det viktigt att personalen vid BVC ringer och konsulterar en barnmottagning/klinik.

Matproblem och dålig viktuppgång är vanligare hos underburna barn än hos fullgångna, friska barn. Matproblem kan yttra sig på olika sätt: till exempel matvägran, eller som fysiska svårigheter genom att inte kunna koordinera andning, sugning och sväljning eller genom att barnet har för låg tonus för att orka/kunna äta själv.

För en del barn varar dessa problem ända upp i skolåldern. Vid tveksamheter och oro kring enskilda barn är det viktigt att personalen vid BVC ringer och konsulterar en barnmottagning/klinik (24).

Läser mer på Rikshandboken om  Instruktioner för mätning och vägning på BVC

Till toppen av sidan