Bemöta föräldrars oro

BEMÖTANDE

Att tänka på i mötet med nyblivna föräldrar som känner oro.

Att bli förälder är omvälvande och det finns ofta många tankar, funderingar och känslor kring det egna barnet och föräldraskapet. Vanliga känslor är glädje, lycka och stolthet över barnet, men också rädsla och oro för att barnet ska bli sjukt, eller om något inte är som man förväntar sig. En vanlig fundering är om barnet växer och utvecklas som förväntat.

Det har nog aldrig varit enkelt att bli förälder, och utmaningarna i föräldraskapet förändras i takt med att samhället gör det. Tidigare fick föräldrar ofta vägledning genom att ta del av sina egna föräldrars erfarenheter och kunskap. I dag är de egna föräldrarna ofta en kunskapskälla bland många.

Att använda Internet har blivit ett viktigt sätt för föräldrar att leta information kring det egna barnet och föräldraskapet. Internet har överhuvudtaget blivit allt mer betydelsefullt för att upprätthålla emotionella band och kommunikation mellan närstående i takt med ökade separationstal och ökad rörlighet. Det har lett till en utveckling med fler familjemedlemmar och en större geografisk spridning av de nära relationerna. Föräldrar har på så vis en större vana att söka gemenskaper och kommunicera närhet genom att använda Internet. Webbsidor dit föräldrar söker sig för att hitta information, råd och stöd växer i snabb takt (1).

Informationsflödet är enormt i dessa fora och medier. Ofta uppstår svårigheter att sortera all information och att läsa källkritiskt. På vissa fora finns exempelvis skattningskalor och mallar som föräldrar kan fylla i för sitt barn och som uppges ge "svar" på om barnet är normal utvecklat eller möjligen har någon avvikelse. Inom BHV behöver man känna till detta när man möter föräldrar och bemöta deras eventuella oro varsamt.

Föräldrainformation

Att bli förälder - 1177.se 

Till toppen av sidan