Föräldraskapsstöd i grupp

Förslag på föräldragruppernas innehåll

Sammanställning av förslag på innehåll i föräldragruppen

Föräldraträffarnas innehåll är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet där framför allt psykologiska och sociala föräldrafrågor kan upp­märksammas och stödjas.

Rikshandboken erbjuder här förslag på ämnen för de generella föräldragrupperna, men föräldrarnas önskemål ska i huvudsak styra innehållet. Under varje träff finns förslag på material som du kan läsa och använda som kunskapskälla, t.ex. Rikshandboken i barnhälsovård (27) och som i förekommande fall kan användas i gruppen om föräldrarna så önskar.

Om gruppen vill se film brukar det vara bäst att ha korta sekvenser och sedan aktivera deltagarna. Visa gärna ca 5 minuter i taget och reflektera däremellan över innehållet.

Till toppen av sidan