Föräldraskapsstöd i grupp

Tema: Barns utveckling

Tillsammans med gruppledaren får föräldrarna i detta tema reflektera över barnets utveckling, främst den motoriska och språkliga utvecklingen, men även över vad som är en säker och utvecklande miljö.

Hemmet - barnets värld

Barn utvecklas i nära samspel med sin omgivning, vilket för de yngsta barnen ofta betyder i sina närmaste relationer och i familjens hem. Hemmet som barnet utforskar, och där barnet utvecklar sina färdigheter, bör vara både stimulerande och säkert ur ett olycksfall perspektiv. Det är en inspirerande utmaning att försöka förstå vad barnet är mest intresserad av just nu och vad det ställer för krav på rörelseförmågan. Leken med barnet behöver anpassas till en nivå som gör barnet motiverat. Barn liksom vuxna vill ha utmaningar, men det ska också vara på en nivå som gör det möjligt att lyckas. Barnet läser av röster, rörelser, minspel och kroppsspråk.

Till toppen av sidan