Föräldraskapsstöd i grupp

Tema: Föräldrar tillsammans

Syfte och introduktion till temat, diskussionsfrågor, hjälpmedel och material till föräldraträffen samt länkar till fördjupningsmaterial.

Punkterna nedan kan man använda som en sammanfattning efter att föräldrarna fått prata tillsammans utifrån de diskussionsfrågor man valt ut för temat.

Att vara ett bra föräldrateam handlar om att: 

  • stötta varandras föräldraskap
  • fördela ansvaret för barnet
  • känna tillit till varandra som föräldrar
  • kunna hantera konflikter i den vuxna relationen.

Att träna sig på att vara förälder

När ett barn kommer till världen, blir också föräldrarna till. Tillsammans ska man utvecklas i de nya rollerna. Hur mycket man än försökt förbereda sig, läsa på innan, lyssnat till goda råd och andras erfarenheter, stämmer sällan ens förväntningar med den nya verklighet man upplever med sitt eget barn. Som förälder fortsätter man att utvecklas genom hela livet, precis som ens barn gör. Ju mer man får öva, desto mer lär man sig, och ju mer man lär sig, desto tryggare blir man.

Den förälder som är hemma den första tiden med barnet, lär sig ofta fortare att förstå och tolka barnets signaler, och upplevs ganska snart få ett försprång i förhållande till den andra föräldern. För att utvecklas och lära sig nya föräldraförmågor måste man få prova, göra fel och försöka på nytt igen. En förutsättning för att båda föräldrar ska kunna utveckla sina respektive föräldraförmågor, är att föräldrarna stöttar varandra i att ta hand om barnet var för sig, med sådant som blöjbyten, nattning, bad, matning, tröst, lek och samspel.

Till toppen av sidan