Föräldraskapsstöd i grupp

Träff 1 Introduktion, 2-3 månader

Vid denna träff kan det vara bra med en presentationsrunda, information om ramar och syfte med föräldragrupper. Samtal runt den första tiden hemma.

  • Presentation, ramar och syfte med föräldragruppen/BVC
  • Upprättande av kontrakt – tidpunkt, plats, kaffe, närvaro m.m.
  • Första tiden hemma.
  • Socialt nätverk. Avlastning? Andra vuxna?
  • Kommunikation, gråt och skratt. Hur tröstar jag?
  • Kroppsliga besvär, sömnbrist – trötthet.
  • Glädjeämnen över barnet.
  • Amning/flaska, hur går det?
  • Barnsäkerhet – säng och bil

Förslag på material

 

Till toppen av sidan