Föräldraskapsstöd i grupp

Träff 7 Barnsäkerhet, 7-8 månader

Barnsäkerhet. Förebygga olycksfall ute och inne. Och vad ska föräldrar tänka på för att skydda sina barn från olyckor.

  • Uppföljning av förra gången.
  • Förebygga olycksfall ute och inne.
  • När blir det farligt?
  • Åttamånadersbarnet - utveckling och aktivitet.
  • Känslomässig utveckling, personlighet och karaktärsdrag.
  • Utforskning och närhet.
  • Har jag ansvar för alla barn?

Förslag på material

 

Till toppen av sidan