Inbjudningar till BVC

INFORMATIONSMATERIAL

Varje landsting/region har sina olika kallelsemallar, ofta enligt en lokalt bestämd struktur. Här finns brevmallar och beskrivningar av besöken vid olika åldrar.

Varje landsting/region har sina olika kallelsemallar, ofta enligt en lokalt bestämd struktur. Många gånger finns begränsat utrymme för att beskriva besökets innehåll.

Nedan finns brevmallar och under dem finns förslag på en kort beskrivning av besöken vid olika åldrar, som kan läggas in i lokala kallelsesystem. Dessa upplysningar kompletterar den text som finns i kallelserna om till exempel:

  • Barnets rätt till hälsobesök.
  • Om att inte besöka BVC om barnet är sjukt.
  • Vad som gäller för återbud och kontaktuppgifter.

Att skriva ut en pdf som häfte

Förslag på korta beskrivningar av hälsobesöken

4-veckorsbesöket

Vid detta besök träffar ni läkaren och sjuksköterskan. Vi samtalar om ditt barns hälsa och utveckling och en hälsoundersökning kommer att genomföras.

6-8-veckorsbesöket

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om ditt barns hälsa och utveckling och en hälsoundersökning kommer att genomföras.

EPDS-screening

När ditt barn är 6-8 veckor inbjuds du som mamma till ett enskilt besök på BVC. Vid detta besök samtalar vi kring hur du som nybliven förälder mår. Du får också fylla i ett kort frågeformulär.

Läs gärna avsnittet om Förlossningsdepression på 1177 Vårdguiden.

3-månadersbesöket

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan och ert barn kommer att erbjudas vaccin dos 1 mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b, hepatit B och pneumokocker.

Läs gärna om Det svenska vaccinationsprogrammet för barn - information till vårdnadshavare (översatt till flera språk) på Folkhälsomyndigheten alternativt vaccinationsprogramr barn på 1177 Vårdguiden eller avsnittet om vaccinationer i boken Leva med barn.

Vi samtalar om ditt barns hälsa och utveckling och en hälsoundersökning kommer att genomföras.

4-månadersbesöket

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om ditt barns hälsa och utveckling och en hälsoundersökning kommer att genomföras.

5-månadersbesöket

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan och ert barn kommer att erbjudas vaccin dos 2 mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b, hepatit B och pneumokocker.

Läs gärna om Det svenska vaccinationsprogrammet för barn - information till vårdnadshavare  (översatt till flera språk) på Folkhälsomyndigheten alternativt  Vaccinationsprogrammet för barn på 1177 Vårdguiden eller avsnittet om vaccinationer i boken Leva med barn.

Vi samtalar om ditt barns hälsa och utveckling och en hälsoundersökning kommer att genomföras.

6-månadersbesöket

Vid detta besök träffar ni läkaren och sjuksköterskan. Vi samtalar om ditt barns hälsa och utveckling och en hälsoundersökning kommer att genomföras.

8-månadersbesöket

När ert barn blivit runt 8-månader så erbjuder barnhälsovården er ett hembesök. Vi samtalar om ditt barns hälsa och utveckling och en hälsoundersökning kommer att genomföras. Samtalet har fokus på levnadsvanor och barnsäkerhet i hemmet.

Läs gärna avsnittet om barnsäkerhet i boken Leva med barn och Risker i barns vardag på MSB

10-månadersbesöket

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om ditt barns hälsa och utveckling och en hälsoundersökning kommer att genomföras.

1-årsbesöket

Vid detta besök träffar ni läkaren och sjuksköterskan. Vi samtalar om ditt barns hälsa och utveckling och en hälsoundersökning kommer att genomföras. Ert barn erbjuds vaccin dos 3 mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b, hepatit B och pneumokocker.

Läs gärna om Det svenska vaccinationsprogrammet för barn - information till vårdnadshavare (översatt till flera språk) på Folkhälsomyndigheten alternativt  Vaccinationsprogrammet för barn på 1177 Vårdguiden eller avsnittet om vaccinationer i boken Leva med barn.

1½- årsbesöket

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan och ert barn kommer att erbjudas vaccin dos 1 mot mässling, påssjuka och röda hund.

Läs gärna om  Det svenska vaccinationsprogrammet för barn - information till vårdnadshavare (översatt till flera språk) på Folkhälsomyndigheten alternativt  Vaccinationsprogrammet för barn på 1177 Vårdguiden eller avsnittet om vaccinationer i boken Leva med barn.

Vi samtalar om ditt barns hälsa och utveckling och en hälsoundersökning kommer att genomföras.

2½-årsbesöket

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om ditt barns hälsa och utveckling och en hälsoundersökning kommer att genomföras. Samtalet kommer även handla om levnadsvanor, barnsäkerhet och ditt barns vardag. Ett språktest kommer att göras med ett särskilt lekmaterial.

Titta gärna på bildspelet 2,5 årsbesök hos barnhälsovården för att förbereda ditt barn.

3-årsbesöket

Vid detta besök träffar ni läkaren och sjuksköterskan. En hälsoundersökning kommer att genomföras. Vi samtalar om ert barns hälsa och utveckling och sammanfattar de första åren på BVC.

4-årsbesöket

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om ditt barns hälsa och utveckling och en hälsoundersökning kommer att genomföras med en hörsel- och synundersökning. Samtalet kommer även handla om levnadsvanor, barnsäkerhet och ditt barnsvardag.

Titta gärna på bildspelet 4-årsbesök hos barnhälsovården för att förbereda ditt barn.

5-årsbesöket

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om ditt barns hälsa och utveckling och en hälsoundersökning kommer att genomföras. Tillsammans bestämmer vi vilken information elevhälsan behöver för att ert barn ska få en fortsatt god hälsovård. Ert barn erbjuds vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

Läs gärna avsnittet om vaccinationer i boken Leva med barn och titta på bildspelet 5-årsbesök hos barnhälsovården för att förbereda ditt barn.

Brevmall för uteblivna besök 

Uteblivna besök på BVC - brevmallar

Till toppen av sidan