Informationsmaterial

Inbjudningar till BVC

Varje region har sina olika kallelsemallar, ofta enligt en lokalt bestämd struktur. Här finns beskrivningar av besöken vid olika åldrar.

Nedan finns förslag på en kort beskrivning av besöken vid olika åldrar, som kan läggas in i lokala kallelsesystem. Upplysningar kompletterar den text som finns i kallelserna om till exempel:

  • Barnets rätt till hälsobesök.
  • Plats för besöket
  • Om att inte besöka barnhälsovården när barnet är sjukt.
  • Vad som gäller för återbud och kontaktuppgifter.

Förslag på korta beskrivningar av hälsobesöken

Till toppen av sidan