Inbjudningar till BVC

INFORMATIONSMATERIAL

Varje region har sina olika kallelsemallar, ofta enligt en lokalt bestämd struktur. Här finns brevmallar och beskrivningar av besöken vid olika åldrar.

Varje region har sina olika kallelsemallar, ofta enligt en lokalt bestämd struktur. Många gånger finns begränsat utrymme för att beskriva besökets innehåll.

Nedan finns brevmallar och under dem finns förslag på en kort beskrivning av besöken vid olika åldrar, som kan läggas in i lokala kallelsesystem. Dessa upplysningar kompletterar den text som finns i kallelserna om till exempel:

  • Barnets rätt till hälsobesök.
  • Om att inte besöka BVC om barnet är sjukt.
  • Vad som gäller för återbud och kontaktuppgifter.

Förslag på korta beskrivningar av hälsobesöken

Relaterad information

Till toppen av sidan