Referenser - Miljön på en barnavårdscentral

  1. Barnkonventionen – FN:s konvention om barns rättigheter antagen av generalförsamlingen 1989-11-20. Stockholm: UNICEF Sverige, 2009
  2. Redaktörer/Eva Erwander, Mania Teimouri, Emilia Wärff. Lekande läkande rum, En skrift om samarbete kring att forma rum- för vård, lek och tillfrisknande.
  3. Hydén LC, Baggens C. Joint working relationships: children, parents and child healthcare nurses at work. Commun Med. 2004;1(1):71-83.
  4. Harder, M. Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Karolinska institutet 2011.. Barn inom Barnhälsovård. Studier om hur barn gör sig delaktiga vid hälsobesök..
  5. SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:6)
Till toppen av sidan