Allergier och intolerans

Celiaki - glutenintolerans

Information om celiaki, symtom, diagnos, behandling, remittering och uppföljning.

För alla

För alla vid behov

För alla

Gluten introduceras tidigast från 4-6 månaders ålder.

För alla vid behov

Om barnet visar symtom som kan bero på celiaki (glutenintolerans) får kosten inte ändras. Uppföljning och eventuell provtagning planeras enligt lokala rutiner.

För alla vid behov

Vid stark misstanke om celiaki eller om provtagning talar för celiaki remitteras barnet till barnklinik, utan att kosten ändras.

Till toppen av sidan