Andning och luftvägar

Andningsfrekvens hos nyfödda

Andningsfrekvensen hos barn kan variera det första levnadsdygnet eller levnadsdygnen. Här beskrivs olika andningsfrekvenser och när barnet ska remitteras till läkare.

Definition långsam andning

Långsam andning är färre än 30 andetag per minut.

Orsaker:

 • Läkemedelspåverkan, vanligtvis morfin, lugnande läkemedel (sedativa). Påverkan av morfinanalgetika som getts till mamman vid förlossningen bör ge med sig inom ett par dygn efter förlossningen.
 • Om mamman fått psykofarmaka före förlossningen kan detta vara en orsak.
 • Om barnet är drogpåverkat kan hen också ha nedsatt tonus och dålig sugförmåga de första levnadsdygnen.

Till läkare

Till barnklinik/barnläkare akut.

Definition snabb andning

Snabb andning är mer än 60 andetag per minut.

Orsaker:

 • Infektion
 • Aspiration
 • PAS
 • IRDS
 • Hjärtsvikt

Vid infektion kan symtomen komma mer smygande och barnet kan bli slöare. Temperaturen kan vara för låg eller hög.

Aspiration ger som regel en plötslig förhöjning av andningsfrekvensen och startar ofta med en episod då barnet tappar andan och färgen och ibland får kortvarig hosta.

PAS (Pulmonell adaptationsstörning, även kallad "våt lunga"): Snabb andning under första levnadsdygnen. Oftast lindrigare förlopp än vid IRDS (Respiratory Distress Syndrome). Förekommer ibland till exempel efter asfyxi och planerat sectio, men kan även ses i samband med infektion hos nyfödda barn. Gäller fullgångna barn.

IRDS (Infant respiratory distress syndrome) är huvudsakligen det för tidigt födda barnets sjukdom och brukar märkas redan under det första levnadsdygnet. Symtomen kan öka eller minska vartefter. IRDS medför ofta också grunting (ljudlig utandning) och indragningar av bröstkorgen som tecken på att lungorna är stela.

Hjärtsviktstecken såsom snabb andning efter amning eller måltid kombinerat med gråblek ansiktsfärg eller blekt och svettigt barn. Snabb andning vid måltid i kombination med viktstagnation är tecken på hjärtsvikt.

Till läkare

Till barnklinik/barnläkare akut.

Definition oregelbunden andning

Varierande andningsfrekvens. Ibland andningsuppehåll.

Många nyblivna föräldrar oroar sig för att barnet inte andas. Ibland är andningen så ytlig att det är svårt att se den. Andningsarbetet syns mest på buken, som kan vara skymd av blöja och sängkläder. Föräldrar kan bli tryggare av att titta på barnets buk och ansikte.

Är ansiktet normalt rosigt får barnet tillräckligt med syre och andningen fungerar.

Orsak

Andningsfrekvensen varierar hos alla friska nyfödda spädbarn. Om barnet verkar piggt för övrigt behövs inga åtgärder.

Till läkare

Vid tecken som längre andningsuppehåll, låg andningsfrekvens, det vill säga färre än 30 andetag per minut, tecken som blekhet eller blå eller grå ansiktsfärg, ska barnet till barnklinik eller barnläkare för akut bedömning.

Definition ovanligt ljudlig andning

Andningsbiljud som stånkande (grunting), pipande eller väsande andning.

Orsaker:

 • Lunginflammation.
 • Aspiration.
 • IRDS.
 • Mjukt larynxbrosk. Laryngotracheomalaci.
 • Slem eller svullnad i näsan.

Stånkande utandningsljud (grunting) beror på att barnet drar ihop svalget. Därigenom öppnar sig lungorna bättre om de är svullna och stela som vid lunginflammation eller aspiration.

Inandningsljud till följd av mjuka vävnader i larynx finns i regel från de första levnadsdagarna. Andningsbiljuden avtar under de första månaderna men de kan finnas kvar under flera månader. Framkommer vanligast vid snabbare andningsfrekvens som vid ett upprymt och glatt barn eller ledset gråtande barn. När man tittar på barnet ser hen inte ansträngd eller besvärad ut, trots andningsbiljud.

Behandling

Inandningsljud betyder i regel inget om barnet verkar piggt och går upp i vikt. Vid slem eller svullnad i näsan kan man pröva att skölja näsan med koksalt.

Till läkare

Om barnet har svårt att få luft eller skiftar färg ska det till barnklinik eller barnläkare akut.

Vid misstänkt mjukt larynxbrosk som inte följer förväntad utveckling till normaliserad andning skickas remiss till barnmottagning för bedömning.

Till toppen av sidan