Långsam andning

ANDNING OCH LUFTVÄGAR

Långsam andning är färre än 30 andetag per minut. Här beskrivs orsak.

Mindre än 30 andetag per minut.

Orsak

Läkemedelspåverkan, vanligtvis morfinanalgetica, sedativa. Påverkan av morfinanalgetika som givits till mor vid förlossningen bör ge med sig inom ett par dygn. Om mamman fått psykofarmaka före förlossningen kan detta vara en orsak. Om barnet är drogpåverkat kan det också ha nedsatt tonus och dålig sugförmåga.

Till läkare

Till barnklinik/barnläkare akut.

Till toppen av sidan