Luftrörskatarr (bronkit)

ANDNING OCH LUFTVÄGAR

Om orsak, symtom, smittsamhet, profylax och behandling av luftrörskatarr.

Orsak

Virus och bakterier.

Symtom

Hosta. Svårt att andas och/eller hög andningsfrekvens särskilt hos mindre barn. Snuva och feber är vanligt.

Smittsamhet

Droppinfektion. Smittar genom att barnen hostar och har tät kontakt.

Profylax

God hand-, snuv- och hosthygien. Engångsmaterial för att torka.

Behandling

Rikligt med varm dryck löser slem. Vid behov luftrörsvidgande medicin.

Åter till förskola

Om barnet orkar med aktiviteterna och inte har feber kan det vara i förskolan. Utevistelse med för vädret lämpliga kläder är nyttig även vid hosta och snuva.

Till toppen av sidan