Andning och luftvägar

Luftrörskatarr hos barn under två år - obstruktiv bronkit

Luftrörskatarr är en inflammation i luftrörens slemhinna som orsakas av en virusinfektion. Barnet får svårare att andas, särskilt att andas ut.

Definition

Luftvägsinfektioner med hosta som vanligen orsakas av virus hos barn som i övrigt är friska.

Symtom

  • Hosta
  • Snuva
  • Svårt att andas och/eller hög andningsfrekvens särskilt hos mindre barn
  • Feber är vanligt

Smittsamhet och inkubationstid

Droppinfektion. Smittar genom att barn hostar och har tät kontakt.

Inkubationstid och förlopp varierar. Barn som börjar förskola har ofta täta infektioner under det första året. Så småningom avtar besvären med tilltagande immunitet mot vanliga virus.

Behandling

Rikligt med dryck och febernedsättande vid behov.

Vid andningssvårigheter eller svårigheter att få i sig vätska, bör barnet bedömas akut av läkare.

Remiss

En del barn utvecklar obstruktivitet i luftvägarna i samband med infektioner och om sådana besvär återkommer flera gånger talar man om infektionsastma. Dessa barn har hjälp av astmamediciner.

Man bör ta ställning till sådan medicinering på vårdcentral eller barnmottagning om barnen upprepat uppvisar:

  • Hosta som inte går över lika snabbt som hos andra i barngruppen.
  •  Andningsbiljud på utandningen.
  •  Andningsbesvär i vila.
  • Andningsbesvär vid fysisk ansträngning.

Tänk även på kikhosta vid långvarig hosta, även hos vaccinerade barn.

Åter till förskola

Om barnet orkar med aktiviteterna och inte har feber kan det vara i förskolan.

Till toppen av sidan